Bài văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hương từ chúng con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, Đại nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế, Lịch triều tấn tặng, khai quốc an chinh hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, minh đức trí nhân, phong huân hiền liệt, chí trung đại nghĩa, dực bảo trung hưng, thượng đẳng tôn thần, ngọc bệ tiền.

Con lạy Nguyên từ quốc mẫu Thiên thành Thái trưởng công.

Con lạy Tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vị vương cô Hoàng thánh.

Con lạy Đức ông Phạm điện suý tôn thần, tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.

Chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì cho:

Hương tử con là: …………….

Ngụ tại: …………….

Cùng toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được tai quan nạn khỏi, điều lành mang đến, điều dữ mang đi, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an. Có người có của, được nhân an vật thịnh, đi đến nơi về đến chốn, làm ăn được thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.